Rigtigt rejsegilde i Gaulumparken

Byggeri: Torsdag var der rigtigt rejsegilde på etape to af BoligNæstveds nedrenoverede boliger.

Rejsegilde på Gaulumparken

FOTO: Anders Ole Olsen

Foto: Anders Ole Olsen