Nyt naturområde er et paradis for fisk i leg

Foto: B005627, Mogens Lorentzen

Skov, søer og stier. Og en bæk.

Det er fremtiden for et 35 hektar stort landbrugsområde, der lige nu er ved at blive omdannet til et spændende naturområde lige øst for Rønnebæk by.

Mellem landevejen og den tidligere jernbane løber Rønnebækken. Nogen steder kan man ikke se åen, fordi den er lagt i rør. Det gjorde man tidligere for at få en effektivt landbrug. Men det skal være slut. Natur tæller også. Rønnebækken graves fri. Omkring den lille å bygges dæmninger, så vandet kan samles i tre søer. De bliver samlet til en otte hektar stor sø. Om vinteren dæmmes vandet op, så det via et slusesystem kan frigive vand til Rønnebækken om sommeren.

Staten har købt arealet, og det er sidste af seks nye natur-områder omkring Næstved. Tidligere har Naturstyrelsen og Næstved Kommune etableret naturområder ved Even, Vridsløse, Fælleseje, Ladby og i Holsted ved omfartsvejen.

Rønnebæk-området er det sidste, og ifølge Michael Krogh så planlægges en markering næste år. Måske med ministerbesøg.

De nye søer anlægges i eksisterende lavninger i det kuperede landskab. Søen bliver på omkring otte hektar, og i virkeligheden er tale om tre mindre søer, der er forbundne. Omkring søerne plantes træer, primært eg og bøg.