Norsk bane lå godt til Nykjær

Foto: John Ringstrøm