Naboer frygter lugt, larm og sygdom fra 45.000 svin