Maddiker i bioaffaldet: Det her skal du gøre

Klamt: Flere husejere kæmper med maddiker i skraldespanden til bioaffald og efterlyser ugentlig tømning. Kommunens affaldschef anviser en helt anden løsning, nemlig plasticposer.