Max Bank-underskud efter store tab på kunder

Foto: Mogens Lorentzen
Direktør Henrik Lund skal for andet år i træk præsentere aktionærerne for et stort underskud.
Direktør Henrik Lund skal for andet år i træk præsentere aktionærerne for et stort underskud.

Næstved: For andet år i træk bliver Max Banks års-resultat ødelagt at store tab på kunderne. Sidste år måtte Næstved-banken afskrive 111 millioner kroner på dårlige kunder. Og selv om tabet var større – 193 millioner kroner i 2008 – betyder tabet, at banken får et underskud på 34 millioner kroner.

I forhold til katastrofeåret 2008 er der tale om en klar forbedring. I 2008 var underskuddet på 121 millioner kroner efter meget store tab.

Og bankdirektør Henrik Lund ser da også lyspunkter i regnskabet. Bankens primære drift viser fremgang på hele 63 procent og 76 millioner kroner. Fremgangen skyldes lavere omkostninger og udvidelse af rentemarginalen. På 2008-regnskabet tæller det også positivt, at banken har kursgevinster på 20 millioner kroner mod et tab året før på 28 millioner kroner.

Takket været statens indskud af hybrid kernekapital er Max Banks kapitalsituation blevet forbedret. Solvensprocenten er 15,7, mens behovet er opgjorft til 9,2 procent.

– Selvfølgelig er det ikke tilfredsstillende med et underskud. Men det positive er, at vi har fremgang på alle hovedpunkter. Desværre var det ikke nok til, at vi kunne gå fra et stort underskud til plus på bare et år, siger direktør Henrik Lund.

Om det sker i år tør han ikke garantere, men udmeldingen er et spillerum fra et underskud på 10 millioner kroner til et plus på 20 millioner kroner.

Max Bank har godt 16.000 aktionærer og 179 medarbejdere.