Landsby ruster sig til kamp mod stort svinebyggeri i nabolaget

Bylaug, naboer, Miljøforening og Greenpeace har afleveret indsigelser mod miljøgodkendelsen af svinebyggeri ved Rislev. De mener at bygherren,Tybjergaard udnytter et hul i husdyrbrugsloven, som den tidligere miljøminister sidste år lovede at lukke.

Store svineproducenter ligeglade med os naboer

Den første store svinestald blev taget i brug i 2022.

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen