Landmanden i Skårebækken føler sig krænket og tager kampen op

Landmand Christoffer Steffen Hansen mener, at Næstved Kommune ikke overholder aftaler og heller ikke Vandløbsloven. Han har ikke mistet kampgejsten og er i tæt kontakt med sin advokat. Foto: Anders Ole Olsen
Landmand Christoffer Steffen Hansen mener, at Næstved Kommune ikke overholder aftaler og heller ikke Vandløbsloven. Han har ikke mistet kampgejsten og er i tæt kontakt med sin advokat. Foto: Anders Ole Olsen Fotograf : Anders Ole Olsen / Sjaellandske Medier.

Jeg er forarget over, at de folkevalgte vil tryne en privat mand. Det er vanvittigt og usmageligt.

Det siger landmand Christoffer Steffen Hansen, der netop har tabt en sag i Næstved Byråd.

Han får ikke lov til at sænke vandstanden i de to søer, der ligger på hans jord, og som skal aftage det overskydende var fra et opland på ca. 70 hektar og en kommunal vej. Der skal faktisk fyldes mere jord i bækken

Det besluttede byrådet tirsdag aften med stemmerne 19-11.

– Det er usmageligt, når Helle Jessen (formand for Teknisk Udvalg) står og siger, at der ikke er klaget. Min far har klaget flere gange over telefonen. Der er desværre ingen e-mail, siger Christoffer Steffen Hansen.

Helle Jessen (S) mener, at det ville være et brud på Naturbeskyttelsesloven, hvis Næstved Kommune tillod en vandsænkning og bliver bakket op af advokat Mads Kobberø.

Danmarks Naturbeskyttelsesforening og andre lodsejere har indgivet høringssvar for at stoppe planerne.

Lodsejer Morten Dahl Christensen har i et læserbrev i Sjællandske ganske afvist muligheden for en vandstandssænkning. Han mener, at det vil være ødelæggende for naturen.

Parterne er ikke enige i, hvor vandstanden skal være – man er sågar ikke enige om, hvorvidt søen er blevet større med årene.

Helle Jessen opfordrer Christoffer Steffen Hansen til at klage, hvis han er utilfreds med afgørelsen.

Og det er lige netop, hvad han har tænkt sig at gøre.

Lige nu afventer han den officielle afgørelse fra Næstved Kommune, hvorefter han i samarbejde med sin advokat vil indgive en klage over Næstved Kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, og han har tidligere proklameret, at han vil fortsætte til Højesteret.

– Jeg har en stor friværdi i gården, og jeg er parat til at bruge den, sagde han.

Han mener, at Næstved Kommune bryder vandløbsloven ved ikke at rense ordentlig op i bækken. Dette afviser kommunen.

– Nu afventer jeg, at jeg skal slås med Næstved Kommune, siger han.