Landbruget klagede: En ommer for Vandrådet

Foto: Anna C. Møhl
©TON 180412
  landmand ole krogh jensen vil sagsøge staten pga vandmiljøplanen
©TON 180412 landmand ole krogh jensen vil sagsøge staten pga vandmiljøplanen

Det hjalp tilsyneladende, at Landboforeningen Gefion i klare vendinger har klaget over, at de føler sig holdt for nar.

Harald Palmvang fra Gefion sidder i Vandrådet sammen med repræsentanter fra landbruget, grønne organisationer og lodsejere. Arbejdet i rådet handlede om, hvilke vandløb i Næstved Kommune, der skal tages ud eller udpeges som stærkt modificerede eller kunstige i vandområdeplanerne.

Landmændene vil gerne have flere vandløb taget ud af vandplanen. De grønne organisationer kæmper for det modsatte. Efter mange møder, sidder landbruget tilbage med en fornemmelse af at blive kørt over af mindretallet. Endda et mindretal, der ikke har fundet tid til at deltage i de mange møder om vandløbene.

Nu er sagen sendt retur. En juridisk gennemgang skal vise, om alt er sket efter bogen.

– Når man har valgt at foreslå at sende sagen tilbage, er det, fordi der er rejst tvivl om processen. Det vil vi ikke have siddende på os. Vi har brug for at undersøge, om processen om hvilke vandløb, der skal indberettes, holder juridisk, siger den ny formand for Byrådets tekniske udvalg, Helle Jessen (S).

gefion