Kræver lokalplan for at have skole i feriekoloni

Foto: il4pha

Karrebæksminde Privatskole får ikke lov til at flytte ind i den tomme lejrskolebygning, før der er vedtaget en lokalplan. Og det betyder, at det bliver en kamp med tiden, at få alle tilladelser til friskolen på plads til skolestarten efter sommerferien i august.

En gruppe forældre vil starte Karrebæksminde Privatskole. Og det er planen, at skolen skal holde til i Kirkebakken 8 i Karrebæk. Men det kræver en lokalplan, hvis feriekolonien skal anvendes til skole. Også selv om bygningen oprindelig er opført til skole. Før Karrebæk skole blev bygget lige efter anden verdenskrig var der landsbyskole i Kirkebakken 8.

Boligområde

I kommuneplanen er området udlagt til boligområde. Når der nu skal være friskole, mener byrådets Plan- og Ejendomsudvalg, at det er nødvendigt med en lokalplan.

Nu skal der udarbejdes et forslag, som skal vedtages i byrådet to gange. Og der skal holdes høring og borgermøde. Det betyder, at lokalplanen tidligst kan være endeligt vedtaget i slutningen af maj. Men det bliver formentlig først i juni, at planen er klar. Herefter skal bygningerne bygges om og indrettes til skole.