Ingen let opgave at vende elevflugt fra Hylling skole

Ingen let opgave at vende elevflugt fra Hylling skole

Der er ikke nogen snuptagsløsninger der kan stoppe elevflugten fra Lille Næstved skoles afdeling i Hyllinge. De konstaterer formand for Børne- og Skoleudvalget, de radikales Lars Hoppe Søe, efter et møde med skolens ledelse og medlemmer af skolebestyrelsen.

Mødet kom i stand fordi elevtallet på Hyllinge skole er faldet drastisk de seneste år. Næste skoleår vil elevtallet være omkring 80, mens der bor 168 børn i skoledistriktet i alderen fra 0. til 6. klasse.

– Der er flere grunde til at der elevtallet falder, så derfor er der ikke en enkelt løsning på hvordan vil får flere til at vælge den lokale folkeskole,

siger Lars Hoppe Søe.

Flygter fra god skole

Ifølge skoleudvalgsformanden er det vigtigste at skolen tilbyder god undervisning, og det er han blevet betrygget i at Hyllinge skole gør, ved mødet med skolens ledelse og bestyrelse. Der er ikke noget at komme efter.

Årsagen til elevflugten skal blandt andet findes i skolestrukturen, som betyder Hylling skole kun har eleverne til og med 6. klasse.

– Der er forældre, som synes det er bedst at hele skoleforløbet er det samme sted, siger Lars Hoppe Søe.

Et andet væsentlig årsag til at skolens skrumper er, at klasserne efterhånden er blevet så små, at der ikke er ret mange at lege med.

– Der er nogle sociale dynamikker, der betyder at når elevtallet når en kritisk grænse, så går det stærkt med at fravælge, forklarer han.

Lars Hoppe Søe mener, at også at det er et problem at forældre fravælger Hyllinge skole på forhånd,uden at det har besøgt skolen. Derfor foreslår han, at man styrker brobygningen mellem de lokale daginstitution og Hyllinge skole. Børnehavebørnene og deres forældre skal i højere grad en i dag introduceres til den lokale folkeskole.

Socialdemokraternes Michael Perch, der også er medlem af Børne- og Skoleudvalget mener, at det er afgørende at få lokalbefolkning til at vælge folkeskolen, fremfor private skoletid, allerede inden børnene starter i skole.

Lokalsamfundsopgave

Formanden for Skolebestyrelsen på Lille Næstved skole, Hans Andersen ser heller ikke kun én grund til at eleverne svigter Hyllige skole. Han peger også på at de meget små klasser kan afskrække nogen, og så tror han at coronapandemien har været ekstra hård ved tilslutningen til skolen.

Han er glad for at Børne- og Skoleudvalget interesserer sig for udviklingen på Hyllinge skole. Hans Andersen har ikke nogen ideer til hvordan man hurtigt kan vende elevtallet.

– Det er et langt sejt træk, vi må blive ved med at holde fast i at vi driver en god skole, siger han.

-På grund af lovgivningen må vi ikke lave nogen specielle skoletilbud på Hyllinge skole, som kunne vende strømmen.

Karrebæk vendte strøm

Lille Næstveds skoles afdeling i Karrebæk stod for omkring fem år siden i samme situation som Hyllinge skole, med faldende elevtal og var lukningsturet. Her lykkedes det at få elevtallet op igen. Det er dog ikke ligetil at sammenligne det to skolers opland. Karrebæksminde er et sammenhængende landsbysamfund, mens Hyllinge skoles opland er meget stort og spredt over et stort areal.

-I Karrebæksminde blev Karrebæk blev skolen aktivt tilvalgt af de lokale hjulpet af en ekstra indsats for brobygning fra børnehaven og med støtte fra det lokal idrætsliv, siger Jørgen Christiansen (S), medlem af Børne- og Skoleudvalget og bosiddende i Karrebæksminde.

Karrebæk skole blev også styrket at at en lokal privatskole lukkende.

Jørgen Christiansen mener, at der i Hyllinge og omegn er en anden kultur, med en privat selvejende daginstitution og en populær privatskole, Hindholm. Derfor kan det godt blive sværere at samle ny støtte til Hyllinge skole, vurderer han.

– Skolen er og bliver en vigtig instituion i lokalsamfundet, og hvis folkeskolen bliver nedlagt vil det afholde børnefamilier fra at flytte til Hyllinge, siger formanden for skolebestyrelsen, Hans Andersen, der selv har børn på Hyllinge skole.

Han mener at lokalsamfundet må mobiliseres, for at sætte gang i aktiviteter som kan styrke skolen og på sigt få flere til at vælge Hyllinge skole.