Ingen fare på ferieparadisets badestrand

Livredderne fra Trygfonden, Maria Bastiansen (t.v.), Agnes Christiansen og Nikolaj Mejer besøgte Enø Strand med gode baderåd lørdag 7. juli. Foto: Anders Ole Olsen
Livredderne fra Trygfonden, Maria Bastiansen (t.v.), Agnes Christiansen og Nikolaj Mejer besøgte Enø Strand med gode baderåd lørdag 7. juli. Foto: Anders Ole Olsen Fotograf : Anders Ole Olsen / Sjaellandske Medier.

Livredderne på Enø Strand har haft travlt i den forgangne uge, men det har været med småting.

Trygfonden kan melde om fred og ingen fare i sommerlandet.

Der har ingen situationer været, hvor mennesker har været i livsfare, mens der har været 56 førstehjælpsaktioner, som kan være snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering.

Anne Katrine Mikkelsen fra Trygfonden fortæller, at de har haft fem forebyggende indsatser, hvor livredderne har været ude i vandet for at advare folk, der eksempelvis har taget en luftmadras/gummibåd/badedyr med i vandet ved fralandsvind eller at få dem til at svømme tættere på land.

– Vi har haft 329 indsatser, hvor livredderne har været i kontakt med badegæster om de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet, siger hun.

Livredderne opfordrer badegæsterne til at gå i vandet mellem livredderflagene. Så er der størst chance for at få hurtig hjælp, hvis man kommer i vanskeligheder i vandet.

På strandene markerer livredderne deres primære zone med rød-gule flag i vandkanten, som betyder, at livredderne holder særligt øje i området mellem flagene.

En stor del af de livreddende aktioner, som livredderne gennemfører, sker uden for deres primære zone. Det betyder ifølge Anders Myrhøj, der er chef for drift og sikkerhed i TrygFonden Kystlivredning, at badegæsterne løber en unødig risiko.

– Livredderne har konstant øjnene på vandet i deres primære zone, så de kan hurtigt spotte, hvis nogen kommer i vanskeligheder. Det er ikke altid, at den nødstedte selv er i stand til at signalere efter hjælp, og derfor vil andre badegæster ikke nødvendigvis opdage, hvis en person er i problemer. Den største sikkerhed får du således ved at bade der, hvor livredderne holder skarpt øje. De har både udstyret og er specialtrænet i at træde til ved både mindre alvorlige hændelser, og når der er fare for badegæsternes liv, siger Ander Myrhøj.