Individuel indsats på tværs hjælper psykisk sårbare

Det hjælper den borgere med psykiske vanskeligheder, når beskæftigelsesområdet og det socialpsykiatriske område samarbejder om at få ledige beskæftigelse eller uddannelse.

Individuel og tværgående indsats hjælper psykisk sårbare

Fire ressourcekonsulenter blev i 2017 ansat i projektet ”På vej til arbejde” til at varetage den koordinerende og støttende indsats i projektet. Fra venstre: Casper, Nadia, Kirja og Joane. Foto: Næstved Kommune

Det viser en netop offentliggjort evaluering fra VIVE af projektet ”På vej til arbejde”, som Næstved Kommune og Psykiatrien Region Sjælland gennemførte sammen i perioden fra 2017 til 2021. De har modtaget 9,4 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projektet og til at gennemføre evalueringen.