Herlufsholm-elever sendte dreng i “gaskammer”: Nu kræver staten millioner retur

Kritik: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mener de er grundlag for at bede Herlufsholm Skole om at tilbagebetale halvdelen af det årlige statstilskud, da skolen efter styrelsens vurdering fortsat leverer en helt utilstrækkelig håndtering af elevkulturen.

Rektor Gitte Nørgaard trådte til i sommer og har sat sig som mål at fremelske trivslen på Herlufsholm. Foto: Jan Jensen

Foto: Jan Albers Jensen

Eleverne stortrives på Herlufsholm. Både socialt og fagligt går det fremad og 4,4 ud af 5 herlovianere har svaret ja til spørgsmålet ”Jeg er glad for at gå i skole”.

Sådan lyder resultatet fra den seneste nationale trivselsundersøgelse fra december 2022.

Men nu indhenter fortiden landets mest prestigefulde private kostskole. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har pålagt skolen at betale 27 millioner kroner tilbage i tilskud, da Herlufsholm Skole og Gods "ikke overholder og ikke har overholdt frihed og folkestyre-kravet“, fremgår det af en 47 sider lang redegørelse.

I december sidste år var der stort fremmøde, da skolen holdt åbent hus for kommende elever. Foto: Anders Ole Olsen

Dreng sendt i “gaskammer”

Styrelsen skriver, at der er anledning til "alvorlig bekymring" for elevkulturen og elevtrivslen, og opremser flere grove episoder fra skoleåret 2021 og 2022 som argument for at fratage skolen det store millionbeløb.

Det drejer sig bl.a. om en videooptagelse fra november 2021, hvor en elev har fået fødderne tapet sammen, håndled stripset sammen på ryggen og fået ført tape om munden. Herefter blev han trukket ind i et baderum af to andre elever, mens der blev tændt for bruseren. Fem elever skulle have overværet episoden og delt den i et snapchat-gruppe.

Dagen efter ses samme elev i omklædningsrummet med teksten “fat jew dragged to a gas chamber, 1944 colorized”.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet hæfter sig ved, at videooptagelser og billeder har været delt i en bred kreds af elever på skolen og at der har været tale om mobning og uacceptabel adfærd.

Hån og mobning

Klagesagerne indeholder desuden videooptagelser af flere episoder af grov mobning fra en drengegruppe på årgangen. Styrelsen henviser blandt andet. til en episode på en sovesal fra september 2021, hvor styrelsen har to optagelser af en sovende elev, der dels vækkes ved, at toppen af hans hoved presses mod en tredje elevs bare ende og dels ved, at en anden sænker sin bare ende ned over eleven, hvorefter han mister balancen og vælter ned over eleven.

Flere elever har ligeledes været udsat for grov mobning, hån og latterliggørelse i skoleåret 2021-22 uden at skolen har grebet effektivt ind, skriver styrelsen i redegørelsen til Børne- og Undervisningsministeriet. Derfor mener styrelsen, at Herlufsholm Skole og Gods skal betale halvdelen af statstilskuddet tilbage.

“Det er styrelsens foreløbige vurdering, at skolen ikke har gjort tilstrækkeligt for at sikre et skolemiljø med respektfulde relationer og ligeværdighed eleverne imellem, og dermed sikre en elevkultur, der lever op til friheds- og folkestyre-kravet”, fremgår det af rapporten fra den statslige styrelse.

De grove episoder fandt sted mens Mikkel Kjellberg var rektor på skolen. Han blev fyret efter TV2-dokumentaren Herlufsholms Hemmeligheder. Pressefoto

Lodret uenig

Herlufsholm Skole og Gods er lodret uenig i styrelsens kraftige dom over den tradtionstunge privatskole, der tæller 600 elever – heraf halvdelen kostelever.

“Den bestyrelse, der trådte til i sommer, samt den tiltrædende rektor har fra starten ønsket at få vendt hver en sten og åbent samarbejdet med STUK om det fælles mål at forbedre trivslen for alle elever på skolen. Derfor har skolen udvist åbenhed og lagt alt frem for STUK for at komme til bunds i alle forhold, hvor skolen måske ikke har handlet korrekt. For at få klarhed over situationen har skolen desuden i foråret – på eget initiativ – iværksat en ekstern pædagogisk redegørelse af elevkulturen samt en grundig og uvildig advokatundersøgelse”, skriver skolen i sit svar til den statslige styrelse.

I svaret til den statslige styrelse skriver skolen, at styrelsen tegner et generaliserende billede af, at eleverne på Herlufsholm er kendetegnet ved en grænseoverskridende elevkultur og -adfærd og ikke evner at overholde almene normer for god opførsel og respektfulde relationer.

– Dette stærkt generaliserende billede af skolens elever kan Herlufsholm på ingen måde genkende, fremgår det af svaret, der er offentliggjort på skolens hjemmeside.

Rektor Gitte Nørgaard trådte til i sommer og har sat sig som mål at fremelske trivslen på Herlufsholm. Foto: Jan Albers Jensen

Sjællandske ville gerne have talt med rektor Gitte Nørgaard og skolens bestyrelsesformand Jon Stokholm om styrelsens kraftige kritik og krav om tilbagebetaling af halvdelen af skolens statstilskud. Men skolen meddeler, at Gitte Nørgaard ikke stiller op til interview, mens Jon Stokholm ikke tager telefonen.

Selvom skolen nu bliver pålagt at tilbagebetale 27 millioner kroner, så vil det på ingen måde være truende for skolens eksistens. Det vurderede advokat Jens Brusgaard tilbage i juni, hvor det første gang kom frem, at skolen kunne risikerer at miste et halvt års statstilskud.

– Enten har de pengene, eller også kan de sagtens låne dem. For alle andre skoler ville det betyde, at man måtte lukke, men for Herlufsholm vil det bare betyde et mindre nedslag, sagde han dengang til TV2.