Her er visionen for havn

En enig havnebestyrelse anbefaler at erhvervshavnen flytter til Ydernæs. Den nye havn skal skaffe vækst og arbejdspladser til byen, mens sejlklubberne tilbydes nye havnefaciliteter på flyvepladsen ved Stenbæksholm.

Foto: Anders Ole Olsen