Grøn omstilling koster millioner

Fjernvarme: Mere fjernvarme, udtag af landmændenes lavbundsjorde og mere skovrejsning kræver penge. Mindst 14 millioner om året, siger udvalgsformand.