Fuglekassedag ved Ravnstrup sø

Der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med den gråstrubede lappedykker ved Ravnstrup sø.

Der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med den gråstrubede lappedykker ved Ravnstrup sø.