Flere børn giver håb om at Hyllinge skole kan overleve

BØRNEHAVEKLASSE: 18 nye elever er indskrevet til at begynde i børnehaveklasse på Hyllinge Skole efter sommerferien. Den lokale tilknytning er vigtig for de forældre som har valgt skolen.

Hyllinge skole

Foto: Rikke Bondesen