Flere billeder: Gangbro blev fjernet efter flere påkørsler

Foto: Picasa

Af: Jeppe Hee Rømer

Vejdirektoratet fjernede onsdag aften en gangbro over Vestre Ringvej. Derfor var strækningen delvist spærret i flere timer på strækningen mellem Vordingborgvej og Åderupvej.

Broen blev påkørt den 14. december, så det flød med betonstykker på vejen. Vejdirektoratet har undersøgt skaden nærmere og vurderer, at brodækket skal udskiftes, fortæller Iben Maag, der er projektchef i Vejdirektoratet.

– Stibroen er ikke i fare for at styrte sammen. Men denne type bro er sårbar, og da broens armering er skadet, kan vi ikke blot reparere skaden med ny beton. Det er derfor nødvendigt at udskifte hele det skadede broelement over vejbanen, forklarer hun.

Vejdirektoratet forventer tidligst, at den nye gangbro står klar i starten af februar.

For at ingen trafikanter skulle blive ramt af nedfaldne materialer, blev vejbanerne forbi stedet skiftevis lysreguleret. Klokken 1,30 var man så klar til at løfte broelementet ned på en blokvogn, det skete med musklerne fra en stor mobilkran, hele løfteopgaven på omkring de 17 tons tog under en halv time, så var blokvognen med læs, klar til at forlade stedet og køre til Præstø, hvor broelementet skal opbevares indtil videre. Begge vejbaner var kun spærret for alt trafik i kort tid, derfor opstod der ingen større trafikale problemer.