Fair Fitness i den gamle Fakta-butik

Foto: Mia Than West