DI: Nedriverfirmaet skal med i tiltalen for ulovlig nedrivning

Vigtigt at statuere et eksempel i sagen om den ulovlige nedrivning af huset på Susåvej 3, siger brancheformand i Dansk Industri.

Når håndværkere udstyres med et strakspåbud, så lægger de værktøjet fra sig og forlader arbejdspladsen.