Det lokale erhvervsliv til morgenbriefing

Medio april er der for første gang Morgenbrief for det lokale erhvervsliv, hvor borgmester, kommunaldirektør og erhvervsdirektør også deltager.

Komunaldirektør Rie Perry stiller op sammen med borgmester Carsten Rasmussen og erhvervsdirektør Rasmus Holst-Sørensen, når der for første gang bliver holdt Morgenbrief medio april.