Debat: Jeg kan se mine kollegaer i Ældrerådet i øjnene

Rolf Voetmann ser frem til at få arbejdsro i Ældrerådet. Foto: Robert Andersen
Rolf Voetmann ser frem til at få arbejdsro i Ældrerådet. Foto: Robert Andersen

Rolf Voetmann, Lokalrådsformand i Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne og nyvalgt medlem af Næstved Kommunes Ældreråd.

Som nyvalgt medlem af Næstveds Ældreråd, er det vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke kan, vil eller må udtale mig på Ældrerådets vegne. Dette korte indslag handler derfor om min egen person.

I torsdagens og fredagens udgaver af Sjællandske kan man læse om kongemageri (hemmelige møder), politiske alliancer, fnidder og bagtaleri, samt at man »pisser« på sine vælgere. Jeg er i mit livs efterår blevet socialdemokrat. Det har jeg det rigtig godt med.

Mit politiske ståsted har ikke været afgørende for mit valg. Min stemme har udelukkende været funderet på et humanistisk livssyn og min fornemmelse for, hvem der besad erfaringer og lederevne. Herefter har jeg brug for at udtale følgende:

Jeg har på intet tidspunkt, hverken før, under eller efter valget deltaget i nogen form for hemmelige møder. Jeg er ikke fra nogen side blevet opfordret til at deltage i alliancer, der har haft til formål at præge konstitueringen af Ældrerådet. Jeg har heller ikke på noget tidspunkt bagtalt medlemmer af Ældrerådet, hvoraf flere var mig ubekendte. Hvad jeg har stemt er i denne sag helt uvedkommende.

På baggrund af de beskyldninger, som flere gange er blevet nævnt i Sjællandske, og som også omhandler min person, vil jeg slutte med at understrege, at jeg stadig er i stand til at se mine kolleger i det nye Ældreråd i øjnene. Det samme kan jeg sige i forhold til de vælgere, som har givet mig deres stemme.

Nu glæder mig blot til, at Ældrerådet får arbejdsro og således kan se frem til de spændende opgaver, der ligger forude.