Debat: Herlufsholm er på ret kurs

Keld Stelling håber på en lys fremtid for eliteskolen, med ønsket om at kigge på hvad Ranum Efterskole College kan.

Herlufsholm Skole og Godt har netop fået ny formand, som skal bringe eliteskolen ind i det 21. århundrede. Foto: Anders Ole Olsen

Herlufsholm Skole og Godt har netop fået ny formand, som skal bringe eliteskolen ind i det 21. århundrede. Foto: Anders Ole Olsen

Foto: Anders Ole Olsen

Herlufsholm Skole blev ved stiftelsen i 1565 involveret i et kompliceret juridisk magtspil mellem konge, adel og den nyprotestantiske kirke. Derfor skal det juridiske grundlag for fundatsen grandskes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det ser umiddelbart ud til, at det er overdreven vægtning af hævdvundne rettigheder og traditioner i Herlufsholms bestyrelse, der er årsagen til væsentlige dele af den rejste kritik. Det er også den konklusion, jeg mener at kunne trække af bogen På Herlufsholm, en dans med eliten, hvor Klaus Eusebius Jakobsen beskriver det at være rektor, herunder synspunkter for og imod begrebet tradition, og om at være rektor, ikke mindst på en skole i mediernes søgelys.