Debat: Forbud i stedet for fremskridt

Ulovligt gaderæs i Næstved har været til stor gene for mange og har medført at Næstved Kommune fx har indført et forbud af køretøjer i området ved Ydernæs mellem klokken 20 og 02.

Man vælger at forbyde det man ikke forstår, fremfor at indgå i dialog med de entusiaster der ønsker et sted at udleve deres passion.

Med få ressourcer er det muligt at gennemføre det lovligt, da man kan afspærre området og derved midlertidigt sætte færdselsloven ud af spil.

Jeg valgte dialogen frem for forbud og mødtes med en repræsentant fra VSR, der tidligere har stået for gaderæs i fx Vordingborg. Her mødte jeg en intelligent ung fyr med gode intentioner der kunne fortælle om sikkerheden bag et gaderæs. Fx har de kørt i 15 år og der har aldrig været alvorlige personskader.

Var det ikke på tide med friske øjne i byrådet der turde imødekomme de unges ønsker for et attraktivt miljø. Var det ikke på tide at man gjorde det interessant for de unge at blive i Næstved. Om man kan lide gaderæs eller ej, så er det i min optik bedre det foregår under ordnede forhold, frem for offentlig vej hvor mine børn cykler.

Jeg ved at kandidater fra både Konservative og Venstre også ser positivt på en dialog vedrørende dette. Den endelige beslutning, skal i sidste ende tages sammen med bilentusiasterne og berørte borgere, så vi kan finde en løsning der tilgodeser alle. Lad os sammen finde mulighederne, fremfor at se begrænsningerne.