Debat: Der er en ommer Kjeld Møller Hansen

Holmegaard skal spare. Artikel-pdf fra den 1. okt. 21

Museum Sydøstdanmark må afskedige 2 medarbejder på grund af manglende indtægter i juli måned på Holmegård, jeg er enig i at afskedigelse af medarbejdere altid er trist, men at den ene person skal være Mette Bielefeldt Bruun som daglig leder for Næstved Museum det er ikke nødvendigt og det er ikke i orden.

Museum Sydøstdanmark består af 3 kommuner nemlig Køge, Vordingborg og Næstved, derfor er det vigtigt at Næstved Museum også har en afdelingsleder, til at sikre den daglige drift og ikke mindst samarbejdet med de frivillige i Næstved Museumsforening.

Næstved Museumsforening har betydet meget for Næstved Museum gennem årene som bl. a. har resulteret i at Holmegård Glasværk har modtaget et klækkeligt beløb fra foreningen til etablering af Holmegård. At det skal være nødvendigt at afskedige Mette Bielefeldt Bruun fordi arkæologer giver indtægter, er en lidt søgt forklaring ud af ca. 30 arkæologer (talt på jeres hjemmeside d.d. med ca. 80 ansatte) er det nok muligt at de 29 kan sikre indtægterne i fremtiden. Og det er rigtig at nyere tid ikke kræves, men det er vigtigt for at sikre museernes fremtid og besøgstallet. Det er en ommer Kjeld Møller Hansen.

Lillian Høegh Kristensen

Tidligere bestyrelsesmedlem og frivillig

Fyrreparken 21

Næstved