Byråd kræver skadestuen tilbage

Foto: Mogens Lorentzen

Næstved: Næstved byråd kaster sig ind i kampen for at få ændret i den upopulære sygehusplan på Sjælland. Sent tirsdag vedtog et enigt byrfåd at skrive til sundhedsminister Bertel Haarder og Folketingets sundhedsudvalg.

Brevet lyder: Næstved Byråd følger løbende sygehusplanens effekter på borgerne i Næstved Kommune. Siden den almindelige akutfunktion er ophørt på Næstved Sygehus, er en række uhensigtsmæssige hændelser for patienter refereret for byrådet. Et enigt Næstved Byråd skal hermed anmode Folketingets Sundhedsudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeren om at gribe ind og straks beslutte en genåbning af en permanent døgnbemandet akutskadestue/funktion på Næstved Sygehus dækkende et befolkningsmæssigt opland med op til 150.000 borgere.

Med en sådan genetablering sikres, at borgerne i et stort område af Region Sjællands sydlige del igen kan føle tryghed ved sundhedssystemet. Desuden vil det spare samfundet for store, ikke forudsete udgifter og tidsforbrug til transport af patienter døgnet rundt mellem de forskellige dele af det sjællandske sundhedssystem.

Venlig hilsen

Næstved Kommune.