Byggeskandale for otte millioner kroner

Overslaget var cirka 4 millioner kroner, men det endte med koste Næstved Kommune 12,5 millioner kroner at etablere boliger til 75 flygtninge på Skyttemarksvej. Antallet blev ved med at stige, og til sidst var Næstved sat til at modtage 225 flygtninge i 2015. Så da muligheden bød sig for at overtage en række brugte pavilloner, der stod på RUC – Roskilde Universitetscenter – var de fleste glade.