Beboere kræver stop for lastbiler på Strandvejen

Trafikgruppen Præstø Fjord vil gøre Strandvejen til Naturvej med chikaner og stop for gennemkørende lastbiltrafik gennem det smukke område ved Præstø Fjord.

Foto: Foto Jens Wollesen