Baltic Pipe endelig godkendt: Alle tilladelser er på plads

Foto: Steen Brogaard

Baltic Pipe er godkendt på land – og nu også i havet omkring os.

Klima-, energi- og forsyningsministeren Dan Jørgensen (S) gav i dag Energinet tilladelse til at naturgasrørledningen bliver lagt på bunden af Nordsøen, Lillebælt og Østersøen.

I Østersøen skal den kommende kompressorstation i Everdrup give gassen et ordentlig tryk ned mod Polen og pumpes 133 kilometer gennem dansk farvand for til sidst at gå i land ved Niechorze eller ved Rogowo i Polen.

Rørledningen i dansk farvand er en del af et større projekt, som skal transportere naturgas fra Norge til Polen.

Baltic Pipe projektets kapacitet ved fuld udnyttelse er 10 mia. m3 naturgas pr. år. Den samlede længde på rørledningsruten er projekteret til ca. 850 km.

Ifølge tidsplanen forventes projektet at begynde i begyndelsen af 2020, og der åbnes for hanerne i 2022.

Energistyrelsen vurderer, at rørledningen ikke er til fare for hverken mennesker, marsvin, havterner eller ålegræs. Ruten, der er valgt går udenom de særlige Natura 2000-områder.

En ruteføring udelukkende til havs blev undersøgt af bygherrerne i de indledende faser, men blev fravalgt, da det blev for dyrt og besværligt, og kunne få betydelige konsekvenser for den marine natur, især i lavvandede havområder.

– Energistyrelsen finder, at rørledningsprojektet til havs kan etableres og drives uden uacceptable påvirkninger af miljøet og sikkerheden, hedder det i en pressemeddelelse fra den statslige styrelse.

Fra den sjællandske sydøstkyst skal polakkerne bygge et 274 kilometer langt rør ned til den polske kyst, hvor polakkerne dermed får mulighed for at gøre sig uafhængige af den naturgas de i dag modtager fra Rusland.

For det er ikke kun et spørgsmål om gas. Det handler også om storpolitik. Derfor har Danmark sagt nej til at den russiske gasrørsledning, Nord Stream 2, må gå gennem dansk farvand ved Bornholm. I stedet satser staten på, at polakkerne meget hellere vil aftage norsk gas fra Nordsøen – og dermed løsne båndende til Rusland.

Herhjemme lover Energinet til gengæld de danske naturgaskunder stabile leverancer mange år fremover. Og udsigt til billigere gas. Prisen ventes at falde med 100 kroner om året, når gassen begynder at pumpe ned mod Polen i år 2022.