At have holdninger…

Foto: Anna C. Møhl
Foto: Anna C. Møhl

Debat

NæstveD: Politiske partier har, ja, forventes at have holdninger. Radikale Venstre har i årevis haft den holdning, at erhvervshavnen ikke havde noget at gøre i byens midte – men at havnen som sådan bør bevares for fritidssejlere, for rekreative formål, for udvikling af byen, osv.

At RV har den holdning ved Nils Byskov-Ottosen om nogen, da han er en meget politisk velorienteret borger. Nu spørger han til, hvorfor RV kan tillade sig at have holdninger (ja, han kalder det oven i købet for »på et uigennemtænkt grundlag«) før, at udredningerne er på plads.

Det kan vi, fordi det faktisk forventes af politiske mennesker og dermed partier at have holdninger til samfundsudviklingen. Og det kan jeg personligt, fordi jeg – som medlem af havnebestyrelsen gennem nu snart tre år – har fået en grundlæggende datamæssig viden om havnedrift, rentabilitet, udgiftsniveau for etablering af ny havn, kundeforhold, m.m.

At komme nærmere ind herpå i et læserbrev med begrænset plads kan desværre ikke lade sig gøre, men jeg tager gerne den debat med de data f.eks. i den kommende valgkamp. Og så ved Nils Byskov-Ottosen også, da han jo har fulgt med i lokal politik gennem mange år, at holdninger kan ændres og justeres, når der kommer nye data og nye gennemtænkte vurderinger til. Det er ikke mindst en radikal dyd. Ikke mindst på det lokale plan.

Så jo: Som del af byrådet så tænker vi i RV os om – også vedrøremde havnen, men vi tillader os at have holdninger – så borgerne kan forholde sig til det, vi står for.

Klaus Eusebius Jakobsen

Byrådsmedlem

Radikale venstre

Gammel Skovridervej 4A, Næstved