Uacceptabel medicinhåndtering i hjemmeplejen

Resultater fra ny rapport afslører, at der ikke er sket forbedringer siden det forrige uanmeldte tilsyn blandt medarbejdere og borgere

Læger vil ikke presses

Uanmeldt tilsyn finder alvorlige fejl og mangler på medicinområdet med risiko for patientsikkerheden.

OMSORG Det står sløjt til med forbedringer i hjemmeplejen fra 2021 til 2022. Det konstaterer det årlige tilsyn, som politikerne i Ældre- og Omsorgsudvalget blev præsenteret for ved deres seneste møde 11. januar. Indsatser for at forbedre hjemmeplejen, der blev sat i værk for et år siden, har tilsyneladende ingen virkning haft.

“Det ærgrer mig, at 2022 ikke var bedre end 2021. Vi skal huske på, at 2022 også var et corona-år med megen sygdom og vikarer, men det skal ikke være en undskyldning, det er stadig ikke godt nok,” siger Karen Marie Pagh Nielsen (SF), der er formand for Ældre- og Omsorgsudvalget.

Revisionsfirmaet BDO, der står for afrapporteringen af det uanmeldte tilsyn, dumper kommunen på syv ud af otte områder. Områderne bliver bedømt på en skala fra 1 til 5, hvor fem er det bedste. Værst ser det ud med ’Dokumentation’ og ’Medicinhåndtering’, der begge bedømmes til et 2-tal.

“Jeg vil gerne først pege på, at tilsynsrapporterne for plejecentrene er fine, det skal man også anerkende. De scorer i gennemsnit over 4 på skalaen. Men det er rigtigt, at tilsynsrapporterne ikke er gode i hjemmeplejen, som er særlig udfordret, måske fordi medarbejdere og ledere er mere adskilt,” mener hun.

Medicinhåndteringen er blandt de lavestscorende områder. Grafik fra tilsynsrapporten

Fejl må ikke ske

Udvalgsformanden fortæller også om mange henvendelser fra borgere om oplevelser med hjemmeplejen, som er gode.

“Og selvfølgelig hører vi det også, når der er mindre gode oplevelser,” siger hun, der peger på, at det er et enigt udvalgt, der har modtaget beskeden og er bekymret for borgernes velbefindende.

“2-tallet i medicinhåndteringen i hjemmeplejen ærgrer mig mest. Der sker for mange fejl, og de må ikke ske, det vil udvalget ikke acceptere. Men jeg kunne godt tænke mig at komme dybere ned i problemet, end man gør i rapporten. Jeg vil gerne finde årsagerne og vide, hvor det går galt. Hvis der for eksempel mangler en pille i en æske, så ved man jo ikke hvorfor. Er det fordi borgeren har taget den eller fordi medarbejderen har glemt den, det kan man ikke altid være sikker på,” siger Karen Marie Pagh Nielsen.

Hjælp fra lægerne

Udvalget har på grund af tilsynsresultatet på medicinhåndteringsområdet besluttet at henvende sig direkte til borgernes egne læger og apotekerne, for at komme problemet i forkøbet fremover.

“Vi vil aktivt opfordre de praktiserende læger til i meget højere grad at udskrive medicin til dosisdispensering på apoteket for flest mulige borgere. Det vil vi samtidig kommunikere til borgerne og de pårørende. Vi ved, at dosisdispensering reducerer antallet af fejl,” siger hun.

Ved dosisdispensering bliver borgernes piller lagt i æsker på apoteket, så kommunens egne medarbejdere ikke står med opgaven at fordele medicinen hos borgeren.

Udvalget har også forlangt at blive orienteret om resultatet af opfølgning på ekstra tilsyn med medicinhåndtering og stikprøvekontroller, som forvaltningen allerede har sat i gang efter det seneste tilsyn.

“Tæt opfølgning er vigtig, og når der sker fejl, skal afdelingslederne straks følge op sammen med den pågældende medarbejder,” siger udvalgsformanden.

Partnerskabsaftalen

Udfordringen med sygdom og vikardækning på medarbejderfronten regner hun med, at kommunens aftale med fagforeningen FOA kan være med til at løse. Aftalen er netop indgået for at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejderne i ældreplejen.

“Vi forventer, at partnerskabsaftalen, der blev indgået med FOA i oktober 2022 også vil give en forbedring. Aftalen giver mulighed for mere fleksibilitet for medarbejderne i forhold til arbejdstid og indeholder også mere efteruddannelse samt bedre forhold for både elever og seniorer. Vi håber, at resultatet bliver større arbejdsglæde og at flere af vores medarbejdere kommer på fuldtid,” siger hun, der også peger på et nyt tiltag med en såkaldt ’åben telefon’.

Den skal gøre det muligt altid at kunne komme i kontakt med kommunen med telefonnumre til kommunens borgere, der modtager hjælp. Hjemmeplejen udleverer kontaktoplysninger for den enkelte hjemmeplejeenhed, når en borger opstarter med hjemmehjælp. Visitationen kan kontaktes på telefon alle hverdage klokken 09-12 og hjemmeplejen 24 timer i døgnet alle dage.

“Alt i alt er der brug for et langt sejt træk, men jeg mener, at flere på dosisdispensering og FOA samarbejdsaftalen, der trådte i kraft 1. januar, kan gøre en forskel. Og samtidig arbejder kommunen videre med de handlingsplaner, der blev sat i gang allerede sidste år, da den forrige tilsynsrapport kom,“ slutter Karen Marie Pagh Nielsen.

FAKTA

Medicinhåndteringen

Tilsynet vurderer, at indikatorerne i lav grad er opfyldt. Det fremgår blandt andet, at:

Det vurderes, at der er fundet alvorlige fejl og mangler på medicinområdet med risiko for patientsikkerheden. Hertil vurderes det, at der hos fire borgere er konstateret fejl i medicindispenseringen eller uoverensstemmelse mellem antal tabletter i æskerne og antal tabletter på medicinskemaet. Herudover vurderes det, at medicinen ikke opbevares på en ensartet og systematisk måde, og at der herunder også er fundet medicin med overskredet holdbarhed samt manglende anbrudsdato på en insulinpen.

Tilsynsrapporten er baseret på besøg hos 20 borgere 3., 4. og 5. oktober 2022.

Uanmeldt tilsyn finder alvorlige fejl og mangler på medicinområdet med risiko for patientsikkerheden.

Medicinhåndteringen

Tilsynet vurderer, at indikatorerne i lav grad er opfyldt. Det fremgår blandt andet, at:

Det vurderes, at der er fundet alvorlige fejl og mangler på medicinområdet med risiko for patientsikkerheden. Hertil vurderes det, at der hos fire borgere er konstateret fejl i medicindispenseringen eller uoverensstemmelse mellem antal tabletter i æskerne og antal tabletter på medicinskemaet. Herudover vurderes det, at medicinen ikke opbevares på en ensartet og systematisk måde, og at der herunder også er fundet medicin med overskredet holdbarhed samt manglende anbrudsdato på en insulinpen.

Tilsynsrapporten er baseret på besøg hos 20 borgere 3., 4. og 5. oktober 2022.