Skoler har allerede mobilforbud – flere kan være på vej

To skoler har allerede forbud mod mobiltelefoner. På Lundtofte Skole giver eleverne positive tilbagemeldinger.

Flere skoler har allerede mobilforbud: “Elever synes, det er fedt”

På de lokale skoler skal stadig flere elever finde på andet at lave i skoletiden end at være på deres telefoner. Det viser en rundspørge blandt kommunens folkeskoler.

Det skabte overskrifter i flere medier, at Trongårdsskolen fra næste år forbyder mobiltelefoner og smart watches i skoletiden. Og pilen peger i den retning hos de folkeskoler, som er vendt tilbage på Det Grønne Områdes rundspørge.

Faktisk viser det sig, at Taarbæk Skole har haft et forbud mod mobiltelefoner i skoletiden siden 2016. Det fortæller skolebestyrelsesformand Signe Toftegaard Møller.

“Vi har ikke gjort os nogle specifikke tanker om smart watches endnu, men jeg vil tro, de falder ind i samme kategori som mobiler, hvis vi ser dem brugt,” siger hun.

På Virum Skole er et forbud på vej, fortæller skolens afdelingsleder Jonas Fisker.

“Skolebestyrelsen har netop oplyst, at der er opbakning til et mobilforbud. Hvordan det kommer til at tage sig ud, skal vi tage stilling til,” siger han og tilføjer:

“Vi ønsker mere nærvær mellem eleverne, og der kommer skærmene en gang i mellem i vejen.”

Bliver låst inde

På Lundtofte Skole har man siden årsskiftet haft en forsøgsordning, hvor ingen elever må bruge mobiltelefoner, mens de er i skole, oplyser skolebestyrelsesformand Lars Kampp Zilmer.

“For at sikre efterlevelse af dette, bliver alle udskolingselevers telefoner låst inde i et skab hver morgen og låst ud igen ved afslutningen af sidste time. Dog er det tilladt for eleverne at bruge telefonerne i forbindelse med undervisningen, hvis det er aftalt med læreren og indgår i en faglig sammenhæng,” siger han og fortsætter:

“Vi har allerede nu fået tidlige meldinger om, at eleverne har haft stor glæde af at tale og være sammen som en klasse uden at blive forstyrret af skærm, og selv i frikvartererne har elever udtrykt, at det er fedt, de kan snakke med deres klassekammerater og derved støtte op om fællesskabet,” siger han og fortæller om de overvejelser, man gjorde sig om et forbud.

“I vores drøftelser har argumenterne for påbud mod skærm blandt andet været, at vi gerne vil have vores elever til at interagere med hinanden så meget som muligt uden brug af devices. Frygten går på, at der med stort skærmforbrug skabes en ensomhedskultur, der betyder, at mange børn står uden venner og får en dårligere skolegang,” siger han

Forsøgsordningen evalueres før sommerferien, fortæller han.

Hummeltofteskolens skoleleder, Dorte Wilms, fortæller, at skolens lærergruppe skal diskutere et forbud i det kommende skoleår.

Kommunens resterende folkeskoler er ikke vendt tilbage på Det Grønne Områdes henvendelse.