Situationen på ældreområdet kalder på politisk ledelse