Rungende nej blev til et ja: Radikal kovending og ja til Handicaprådet

Efter en måned på posten blev den konservative overgangsfigur afløst af Kasper Langberg ved kommunalbestyrelsesmødet

Foto: Frank S. Pedersen

Ved kommunalbestyrelsens møde i oktober forsøgte borgmester Sofia Osmani (Kons.) lidt friskt at få besat en ledig plads i Handicaprådet ved uanmeldt at pege på den radikale Kaper Langberg. Det blev modtaget med et bestemt 'Nej', som fik den konsekvens, at den konservative Mette Schmidt-Olsen måtte træde til i stedet.