Politikerne på vej til at lukke populært aktivitetssted for ældre

Kommunalbestyrelsen vil spare 2,1 mio. hvert år på Rustenborghuset. Det vil være fatalt, mener både medarbejdere og husets brugere.

Ældre i oprør: Man vil spare ældrecenter væk
Foto: Lars Schmidt
Rundt om frikadellerne på frokostbordet var der fuld enighed om, at det vil være en rigtig skidt idé at lukke Rustenborghuset. Foto: Lars Schmidt

”Hvis de lukker Rustenborghuset, så gror vi fast derhjemme, og så kommer kommunen da først virkelig på arbejde.”

Det siger Grethe Størk Jacobsen, som gennem de seneste syv år har været en flittig bruger af Rustenborghuset i det centrale Lyngby.

Det Grønne Område nåede at fange hende og morgenholdet, da de i spisesalen i Rustenborghuset var i gang med deres frokost.

Bordet rundt var der vantro og forargelse at spore. For som et led i den igangværende sparerunde har forvaltningen foreslået, at kommunen sparer 2,1 mio. på driften af det hus, som de er så glade for at besøge flere gange ugentligt.

Forargelsen gik dog primært på, at politikerne har valgt at tage spareforslaget alvorligt. Således blev det heller ikke taget af bordet i Økonomiudvalget – på trods af, at Socialdemokratiet foreslog pengene hentet ved blandt andet at spare på den kommunale ledelse.

Men et flertal bestående af Konservative, SF og Venstre fastholdt forslaget, som vil betyde, at Rustenborghuset kommer til at lukke.

For det vil være den helt umiddelbare konsekvens, bekræfter husets leder, Dorthe Minna Hansen, over for Det Grønne Område:

”Fjerner kommunen driftsmidlerne, lukker vi. Så kan vi ikke eksistere på den måde, vi gør nu. Så skal det være et rent frivillighus, båret udelukkende af frivillige,” siger hun:

”Det har vi det naturligvis rigtig dårligt med. Vi går lidt i alarmberedskab. Det er husets eksistens, der er på spil. Det er et meget voldsomt forslag, som vil få væsentlige konsekvenser inden for forebyggelse. I sidste ende kan det påføre kommunen flere udgifter på hjemmepleje, genoptræning, plejebolig. Det er lidt som at tisse i bukserne.”

(Artiklen fortsætter under billedet)

– Det er husets eksistens, der er på spil, siger lederen af Rustenborghuset, Dorthe Minna Hansen. Foto: Lars Schmidt

Alle skal bidrage

Dorthe Minna Hansen er med, at Rustenborghuset skal give sin del til de igangværende besparelser. Men hun mener, at det vil være katastrofalt at fjerne hele driftstilskuddet:

”Vi er et vigtigt alternativ. Skal du ud på de kommunale aktivitetscentre, skal du visiteres og være tilstrækkelig dårlig for at blive visiteret. Men hvad med dem, som ikke er så dårlige? Her er der liv, fordi vi har en god blanding af seniorer, hvoraf nogle går her i fem, ti og femten år,” siger hun:

”Vi er fuldt ud klar over, at kommunen står med en stor, økonomisk udfordring, og at der skal findes besparelser på mange områder – også vores. Men ligefrem at fjerne grundlaget for vores drift, det vil få konsekvenser på den lange bane. Selvfølgelig går vi ikke fri. Alle skal bidrage.”

Frivillighed

I Rustenborghuset er der tre fastansatte og en 12-timers fleksjobber. Og så et hav af frivillige, som får alle hjulene i huset til at dreje rundt.

”Frivillighed er en del af vores formål. Vi skal i videst muligt omfang skal drive huset med frivillige. Vi har 36 frivillige seniorer, som hjælper med alt, kontor, café, nogle har hold, hjælper med arrangementer, IT, reparerer,” fortæller Dorthe Minna Hansen:

”Det faste driftstilskud sikrer, at vi kan sikre en stabil drift, at vi kan drive så mange aktiviteter, at vi kan nå ud til omkring 500 ældre borgere. Der er flere, der går til flere aktiviteter, og det giver 600 medlemsbesøg ugentligt. Vi har også hold på andre lokationer.”

Rustenborghuset har i alt 43 ugentlige, faste hold. Man skal være selvhjulpen for at kunne deltage. Motion og bevægelse udgør 80 procent af husets samlede aktivitetsudbud.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Der er flere underskriftsindsamlinger i gang for at redde Rustenborghuset for lukning. Foto: Lars Schmidt

Ældrestrategien

”Vores arbejde peger direkte ind i kommunes ældrestrategi og sundhedsstrategi i forhold til at leve et sundt og et aktivt ældreliv,” understreger Dorthe Minna Hansen:

”Det sociale er kittet i alt, hvad vi gør. Når du går på hold her i huset, er der kaffe og kage den dag, du er her. Du bliver en del af et fællesskab, du hygger dig, du får et netværk, et fællesskab. Folk får venner og bekendtskaber og mødes udenfor huset også, hjælper og støtter hinanden. Er der nogen, der ikke dukker op, kontakter man dem eller beder os om at gøre det,” fortæller hun:

”Vi har et rigtig godt samarbejde med andre aktører. Genoptræningscentret henviser til os. Visitationen henviser til os. Vi samarbejder med de kommunalt ansatte brobyggere i hjemmeplejen. Borgerservice henviser til vores IT-café, så vi aflaster Borgerservice med hensyn til IT-henvendelser. Vi har et rigtig godt samarbejde med kommunen og andre frivillige, blandt andet også på Frivilligcentret. Og også Stadsbiblioteket. Vi er ikke et skib, der sejler alene.”

Det sociale

At det sociale betyder meget for brugerne af Rustenborghuset, blev bekræftet under morgenholdets fælles frokost.

”Ja, det sociale betyder meget. Også det, at vi kan komme til stolegymnastik. Det holder mig i gang,” fortalte Birthe Rannow.

Carl Funch var enig:

”Socialt betyder det, at jeg har fået nye bekendtskaber, som jeg er meget glad for. Den lette gymnastik holder os i gang, og det er vigtigt i vores alder. Havde jeg ikke det tilbud her, ville jeg ikke komme så meget ud blandt andre mennesker,” sagde han.

”Vi er så glade for at komme her. Når man er alene i hverdagen, er det vigtigt at kunne komme et sted som her, og vi vil virkelig blive kede af det, hvis det lukker,” sagde Annelise Nielsen.

Skyerne over Rustenborghuset bliver mere og mere truende. Torsdag i denne uge ved vi, om besparelserne føres ud i livet. Foto: Lars Schmidt