Permanent byggeri “bedre” og muligt: Men barakker står stadig

Når permanent byggeri ifølge borgmesteren er billigere og bedre, hvorfor består institution på Lyngbygårdsvej så efter så mange år stadig af midlertidige barakker, spørger forældre.

Permanent byggeri “bedre”: Børn er stadig i barakker

DAGTILBUD I et klip, som forældreorganisationen Bedre Børneliv har lagt op på Facebook, ser man borgmester Sofia Osmani (K) fra et kommunalbestyrelsesmøde fra sidste år.

Hun er blevet spurgt til midlertidige løsninger på pladsproblemerne i dagtilbuddene. Hun siger:

“Nogle gange er det nødvendigt at lave midlertidige løsninger, fordi vi simpelthen ikke kan nå at lave permanente. Ingen af os ønsker det. Jeg tror, vi alle sammen helst vil gå direkte til permanente løsninger, for de er meget billigere og bedre, men det er ikke altid muligt, fordi det nogle gange kræver, at der laves lokalplaner og gjort andre ting, som gør, at det tager længere tid,” siger hun.

Bedre Børneliv har grebet fat i udtalelsen, fordi den ifølge forældreorganisationen ikke hænger sammen med, at institutionen Trinbrætttet, der holder til på Lyngbygårdsvej, består af midlertidige bygninger i form af barakker til institutionens omkring 100 børn. Også selv om man ifølge områdets lokalplan siden 2005 har haft mulighed for at bygge permanent.

“For os viser denne sag tydeligt, at dagtilbudsområdet ikke er politisk prioriteret. Siden 2005 har man kunnet bygge et nyt dagtilbud på Trinbrættets grund, men man har valgt gang på gang at fortsætte med brugen af de nedslidte og dårlige barakker, på trods af at man vidste, at der ikke var byggetilladelse, og på trods af at forældre gentagne gange har klaget over forholdene,” siger Bedre Børnelivs Lise Marie Thy, der er mor til to børn i trinbrættet, til Det Grønne Område.

Lyngby-Taarbæk Kommune kæmper generelt med manglende pladser i dagtilbuddene, og det vurderes, at problemet kun bliver mere presserende de kommende år.

Notat på vej

Senere på det føromtalte kommunalbestyrelsesmøde siger borgmesteren følgende:

“Egentlig vil vi gerne have gjort Trinbrættet permanent. Men forskellige forhold om ejerforholdene på jorden gør, at det ikke kunne lade sig gøre. Det havde været den optimale løsning, at man kunne have fået lavet de bygningsændringer, der var nødvendige for at få en permanent institution.”

Til Det Grønne Område fortæller centerchef Sidsel Poulsen, at en permanent daginstitution skam er en mulighed ifølge lokalplanen.

“Lokalplanen for stedet muliggør at bygge en institution der, og derfor skal der tages stilling til, hvor længe pavillonerne skal ligge der,” siger hun og fortsætter:

“Kommunen kigger altid på egne arealer ud fra egne behov, så vi forventer, at vi i andet halvår ligger et notat frem om, hvad vi på længere sigt kan bruge arealet, hvor Trinbrættet ligger, til. Det kan for eksempel være en daginstitution eller grønt areal. Kommunalbestyrelsen har allerede besluttet, at der skal bygges nye daginstitutioner andre steder, og det handler hele tiden om, hvordan børnetallene ser ud, og hvor institutionerne skal ligge for bedst muligt at servicere børn og forældre,” siger hun.

Vil skabe mangel

Borgmester Sofia Osmani (K) mener også, at det giver bedst mening at bygge, hvor behovet er størst. Det vil sige Virum, Sorgenfri, Hjortekær og Lundtofte, siger hun.

“I Lyngby C vil ombygningen på Carlshøjvej kunne levere de pladser, der aktuelt er behov for. Vi ville lige nu komme til at mangle pladserne i Trinbrættet, hvis den nuværende institution skulle lukkes for at bygge permanent. Det ville kræve en anden midlertidig institution for at genhuse børnene. Det vil næppe være en super rationel løsning,” siger hun.

Men selv hvis kommunen ønskede at bygge permanent på Trinbrættets plads, er det ikke så lige til, påpeger borgmesteren.

“Ved et permanent byggeri skal grunden frikøbes af Københavns Kommune. Det er i sig selv ikke et problem, men prisen for frikøb følger byggeretten, ikke udnyttelsesgraden. At bygge et permanent dagtilbud vil være en dyr og ineffektiv brug af en så bynær grund. Der er nemlig mulighed for en markant højere bebyggelsesprocent på grunden, der dermed er egnet til et projekt, hvor der bygges mere intensivt end blot en daginstitution,” siger Sofia Osmani.

Skitsen var klar

I områdets lokalplan fra 2005, som hedder ’Lokalplan 204 – for en børneinstitution på Lyngbygårdsvej i Lyngby Bydel’, lyder de første ord, at kommunalbestyrelsen ønsker, at “etablere en vuggestue med 50 pladser i den vestlige del af parken mellem Lyngbygårdsvej og Nærumbanen. Byggeriet tænkes udformet, så det senere kan fungere som en integreret børneinstitution.“

Teksten er suppleret af et skitseforslag til, hvordan institutionen kunne komme til at se ud. Et forslag, som aldrig er blevet virkeliggjort.

Illustration af forslag til, hvordan institutionen på det område, hvor Trinbrættet i dag holder til, kunne se ud. Illustration: Fra lokalplan 204, Lyngby-Taarbæk Kommune

“Kommunen skylder Trinbrættet og hele dagtilbudsområdet at vise, at man handler på den lokalplan, hvor der fremgår fine arkitekttegnede skitser af, hvordan et nyt permanent dagtilbud kan se ud. Der har ikke været bygget et nyt dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune i over 20 år, selv om man her har haft muligheden for det,” siger Lise Marie Thy.

Adspurgt, hvad hun mener, området skal bruges til, svarer borgmester Osmani:

“Jeg mener klart, vi skal se på, hvilke behov vi har i området. Det kan være ældreboliger og eller plejehjem – eventuelt kombineret med dagtilbud, hvis der fremadrettet er behov for flere pladser i Lyngby C,” siger hun.

Siden 2005 har kommunen kunne bygge en permanent institution på Lyngbygårdsvej. Trods stigende børnetal er det aldrig blevet udnyttet. Foto: Mikkel Brøgger Petersen