Pergola til Paradiset

Sorgenfri Rotary og Tømmerhandler Johannes Fogs Fond laver pergola