Nu er det også slut med kommunal vedligeholdelse af private fællesveje: Borgmester vil have hjælp af ministeren

Men inden grundejerne selv skal overtage de 53 km vej fordelt på 158 veje, skal kommunen sætte vejene i god og forsvarlig stand.

Først røg snerydningen. Og nu ryger kommunens vedligeholdelse af de private fællesveje. For heller ikke vedligeholdelsesordningerne følger den gældende lovgivning.

Ophøret af den kommunale vejvedligeholdelse betyder, at det er husejerne og grundejerforeningerne, som frem over selv skal stå for vedligeholdelsen af de private fællesveje.

Én god ting følger dog i beslutningen på ændringen: Vejene skal afleveres af kommunen i det, man kalder "god og forsvarlig stand".

158 veje vinker kommunen farvel til. Det svarer til 53 km vej. Og det har den konsekvens, at der skal sættes både mindre og større vedligeholdelsesarbejder i gang rundt om på vejene, inden beboere og grundejerforeninger skal overtage vedligeholdelsesforpligtelserne.

Kommunen ønsker at tilbyde grundejerne en ny vedligeholdelsesordning. Hensigten er, at kommunen kan tilbyde grundejerne på private fællesveje en ny ordning, når de nuværende vedligeholdelsesordninger ophører.

Borgmester Sofia Osmani (K) og formand for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), har i begyndelsen af september holdt møde med transportminister Benny Engelbrecht, hvor de gjorde ministeren opmærksom på de problematikker, der ligger i den nuværende lovgivning på området.

"De gældende regler er meget firkantede og efterlader både kommune og grundejere i en ufleksibel situation, men stort set uden mulighed for at tilbyde grundejerne en egenfinansieret service. Det vil vi meget gerne have ministeren til at hjælpe med at få ændret," siger Sofia Osmani i en pressemeddelelse fra kommunen.

Sigurd Agersnap supplerer:

"Som reglerne er nu, giver de ikke mulighed for at vedligeholde de private fællesveje på den bedste måde. Kommunen må ikke indgå en aftale med grundejerne om, at vejen holdes i ordentlig stand. I stedet skal kommunen give et påbud, når vejen kommer i for dårlig stand. For borgerne betyder det, at de vil opleve store engangsudgifter til istandsættelsen af vejene i stedet for en fast årlig pris. Det er altså uhensigtsmæssigt."

Grundejers forpligtelser

Som grundejer med en ejendom, der grænser op til en privat fællesvej, skal man holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

Vedligeholdelse er som udgangspunkt en pligt, der påhviler hver enkelt grundejer, der grænser op til den private fællesvej eller har ret til vejen, såkaldt vejret, skriver kommunen i sin pressemeddelelse.

Pligten kan eksempelvis varetages ved, at grundejeren sammen med de andre grundejere – typisk gennem en grundejerforening – indgår en aftale med en ekstern entreprenør om udførelse af dette arbejde, og desuden aftaler en udgiftsfordeling grundejerne imellem. Alternativt skal grundejerne selv udføre arbejdet.