Minister med ved topmøde på DTU om fremtidens traffik