Miljøets og naturens frygtløse forkæmper er gået bort

Hans Nielsen gik bort i sidste uge. 70 år gammel. Hans kampgejst var intakt til det sidste, hvor han så sent som i slutningen af januar indsendte en klage til både kommunalbestyrelsen og miljøstyrelsen vedrørende et byggeri ved Hvidegårdsparken.

Miljøets og naturens frygtløse forkæmper er gået bort

Naturen er blevet en god ven fattigere, og det bliver svært at finde en lokal borger, der med samme ildhu kan gå ind i bekæmpelse af invasive arter i Lyngby Åmose, udsatte mink i Mølleåen og mountainbikere i de lokale skove.

Dag efter dag, år efter år, har Hans Nielsen pumpet cyklen, smidt arbejdsredskaberne op på bagagebæreren og spændt cykelhjelmen for at tage ud i naturen for at sikre sig, at flora og fauna har det så godt som overhovedet muligt.

Og var der noget, der ikke var, som det burde være, så gik Hans Nielsen gerne forrest i kampen for at rette op på udåden.

At minkene blev fanget i både Mølleåen og ved Lyngby Mølle er udelukkende hans fortjeneste. Og at bjørnekloen ej heller længere er at finde i kommunen, tilskrives også hans ære. Han udtalte en gang til denne avis, at han egenhændigt havde fjerne to millioner af denne invasive art.

Hans Nielsen var en mand, der ikke gav op, når han først havde en sag. Og få er de politikere på begge sider af den berømte midte, der ikke har fået med krabasken, når Hans Nielsen har gjort opmærksom på, hvilke vækster eller fortidsminder, der bliver berørt eller direkte forsvinder ved et eventuelt byggeri.

I 2015 beskyldte han lokale politikere for magtmisbrug og bekostede egenhændigt udgivelsen af en avis, der blev trykt i 25.000 eksemplarer og som han i øvrigt ved egen kraft husstandsomdelte. Over otte tætskrevne avissider revsede han navngivne politikere for magtmisbrug, nepotisme og varetagelse af egne særinteresser.

Bortset fra politikere er Hans Nielsen nok den privatperson, der oftest har fundet vej til lokalavisen spalter. Både med egne debatindlæg og med artikler omhandlende hans mange bedrifter.

I oktober 2017 var Hans Nielsen endnu en gang i Det Grønne Område. Denne gang fordi, at han havde udgivet bogen med titlen ’Kampen Om Dyrehavegård – et spil om penge, politik og personlig magt.’ Og her revsede han som så ofte før politikerne og de valg, de havde truffet.

Hans Nielsen blev født på en gård ved Helsinge. Og kærligheden til naturen fulgte ham, siden han var barn.

Ved et tilfælde kom han som studerende til at bo på Nybrogård Kollegiet.

”Men jeg har bestemt aldrig fortrudt, at jeg har slået mig ned i Lyngby-Taarbæk Kommune, for det er helt unikt, at en kommune så tæt på hovedstaden har så meget natur," sagde han til Det Grønne Område, da avisen lavede et portræt af ham i anledning af hans 60-års fødselsdag.

Hans Nielsen blev i 1996 ansat i Det Økologiske Råd. Og her drev han efter eget udsagn adskillige landmænd og kommunalt ansatte embedsmænd til vanvid med sine mange forespørgsler og påklager.

"Jeg har påklaget 550 miljøgodkendelser i kommuner landet over, og af de 400, der er afsluttet, har jeg kun tabt de 15. Jeg har været vældig upopulær i landbokredse, og i kommunerne har de fået dobbeltarbejde, men jeg ser det som en af mine største sejre, at jeg blandt andet har været med til at få sænket værdien for udledning af ammoniak med 50 procent," sagde Hans Nielsen i samme interview med Det Grønne Område.

I samme artikel påpegede han også, at hvis der ikke var blevet påklaget, så ville vi have set en helt anden udvikling med større forurening til følge.

Hans Nielsen var mangeårigt medlem af Venstresocialisterne. Og medlem af kommunalbestyrelsen fra 1978-86, indtil partiet rotationsordning satte en stopper for det medlemskab.

I 2017 stillede han op til kommunevalget for Alternativet, men blev ikke valgt ind.

Listen over de foreninger, hvor Hans Nielsen har gjort sig gældende, er meget lang. Men her skal blandt andet nævnes NOAH Lyngby, Lokalformand for Lyngbyafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening, Medlem af Bygningskulturforeningen samt Formand for Fæstningskanalens Venner.

Egenhændigt besluttede Hans Nielsen sig for at oprense Mølleåen ved Lyngby Hovedgade. Foto: Pernille Borenhoff
Som mange vil huske Hans Nielsen. På jagt efter invasive arter i Lyngby Åmose. Foto: Frank S. Petersen
Årets Pelsjæger. Naturstyrelsen i Nordsjælland kårede i 2013 Hans Nielsen, fordi han og hans hjælpere på et år havde nedlagt ikke færre end 30 mink i Mølleådalen. Foto: Signe Steffensen
I 2015 bekostede Hans Nielsen egenhændigt udgivelsen af en avis, der blev trykt i 25.000 eksemplarer og som han i øvrigt ved egen kraft husstandsomdelte. Over otte tætskrevne avissider revsede han navngivne politikere for magtmisbrug, nepotisme og varetagelse af egne særinteresser. Arkivfoto