Mere om Mølleåens broer

Mere om Mølleåens broer

Mere om Mølleåens broer

LOKALHISTORIE Endnu engang er der hjælp at hente fra vores læsere i historien om betonbroerne over Mølleåen ved Ravnolm. Morten Skibsted fra Raadvad skriver, at betonbroen vest for mortorvejen er langt ældre end motorvejen. Ifølge Morten Skibsted blev broen bygget til vandforsyning fra Sjælsø til København, og han tvivler på, at den er blevet brugt til arbejdskørsel i forbindelse med etableringen af motorvejen, fordi der er en ret stejl trappe i nordenden af broen. Han henviser til et luftfoto af Lundtofte fra arkiv.dk. Billedet er fra 1928 og her er broen etableret.