Lyngby Stadion tidligst klar i 2026: Kommunen inviterer til høringsmøde

Den 21. november inviterer kommunen til høringsmøde omkring en revideret plan for Lyngby Stadion. Hvis alt går, som det skal, kan det nye stadion være færdig i løbet af 2026

Bekymringer om LED-lys, støjgener og trafik omkring det nye stadion tænkes ind i kommende lokalplan og miljøvurdering. Skitse: CF Møller Architechts

Bekymringer om LED-lys, støjgener og trafik omkring det nye stadion tænkes ind i kommende lokalplan og miljøvurdering. Skitse: CF Møller Architechts

Foto: Lars Schmidt

STADION: Kommunalbestyrelsen forventer at tage endelig beslutning omkring lokalplan og miljøvurdering omkring Lyngby Stadion medio 2023.

Hvis alting godkendes, kan byggeriet derefter begynde.

“Det er i alles interesse, at vi får bygget det stadion så hurtigt som muligt, men selve byggeperioden estimerer vi til at vare 24-30 måneder, fortæller Andreas Byder,” direktør for Lyngby Boldklub.

“Såfremt tidsplanen holder, og der tages en beslutning i Lyngby-Taarbæk Kommune medio 2023, så betyder det, at vi tidligst er færdige med stadionbyggeriet medio-ultimo 2026. Det er kun indikationer, men 2026 som helhed er da et fornuftigt bud,” fortæller Andreas Byder, direktør for Lyngby Boldklub.

Tager højde for støj og trafik

Torsdag den tredje november blev plangrundlaget for Lyngby Stadion igen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Her så kommunen på et opdateret plangrundlag omkring det nye stadion – blandt andet på baggrund af et tidligere borgermøde den 25. marts i år, hvor interesserede kunne kommentere på den daværende plan.

“Nogle af de kommentarer er blevet indarbejdet i plangrundlaget, så det også indtænkes i en kommende miljøvurdering,” fortæller John Tefke, formand for Byplanudvalget.

Bemærkningerne fra borgerne har blandt andet ført til, at LED-lys begrænses til den østlige facade langs Østvejen, og at et trappetårn tæt ved villakvarteret undgås.

Andre bekymringer om støjgener og trafik, samt mulighed for solceller og ønsker om bevaring af træer i Badeparken tænkes ind i kommende lokalplan og miljøvurdering.

Kommunen har dertil betalt 77.200 kroner til arkitektfirmaet Svendborg Architects for en ekstern bedømmelse.

I bedømmelsen kalder arkitektfirmaet planen for “klar og overbevisende” og ser det blandt andet som en stor kvalitet, at der i planlægningen af taget højde for støjende elementer i forhold til det nærtliggende villakvarter.

Nyt høringsmøde den 21. november

John Tefke oplyser, at der den 21. november klokken 19 afholdes endnu et borgermøde i Lyngby Idrætsby, hvor et revideret plangrundlag skal fremlægges.

“Vi skal lytte, når der kommer kritikpunkter, så vi kan gøre det bedre. Derfor kommer der endnu en høringsrunde, så borgerne kan se, hvad der er sket med planen,” siger John Tefke, der spiller bolden videre til borgerne.

Borgermøde den 21. november 2022 klokken 19.00 – 20.30

Mødet afholdes i "Restauranten" i Lyngby Hallen, Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Stadion & Venner ApS afholder borgermøde om udviklingen af Lyngby Stadion.

Kommunalbestyrelsen har 3. november godkendt et opdateret plangrundlag for den kommende lokalplan for Lyngby Stadion.

På borgermødet vil der blive orienteret om plangrundlaget samt om hvordan processen tænkes videre frem.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune

“Der har været lidt modstand mod selve projektet, men nu er det vedtaget med et bredt flertal. Vi ser gerne, at de borgere, der føler sig berørt, kommer med nogle input,” lyder det fra udvalgsformanden.

“Jeg forventer ikke, at alle er tilfredse, når det bliver opført, men borgerne skal have reel mulighed for at komme med input, og vi lytter faktisk til, hvad folk siger, når det er muligt indenfor rammen af projektets købstilbud.”