Liberalt besøg i Lyngby

Mandag d. 13. marts besøgte Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, Lyngby sammen med den lokalt indvalgte folketingsmand Steffen Larsen

Vanopslaghs værdikamp

Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, Lyngby sammen med den lokalt indvalgte folketingsmand Steffen Larsen.

Mødet blev holdt i en tæt pakket lounge på Lyngby Stadion, hvor deltagerne i et par timer blev ført rundt i den liberale verden.

Arrangementet startede med en generel indføring i, hvordan hverdagen er på Christiansborg, og hvilken tilgang LA har til det unikke forhold, at der er en flertalsregering.

Spørgelysten fra salen var stor.

På mødet præsenterede Alex Vanopslagh og Steffen Larsen tre overordnede indsatsområder for den kommende valgperiode. Det handlede blandt andet om borgerlig værdikamp. LA vil ud fra mantraet "du kan godt". Vi skal væk fra, at "du kan ikke" så vi må hjælpe til en "du kan godt tilgang", hvor borgeren motiveres og hjælpes til at klare sig selv. De politiske visioner handlede om det fri valg, og så var der fokus på retssikkerhed i forhold til hvor staten eller kommunen må og kan blande sig. Ifølge Steffen Larsen breder statens sin rolle ud og krænker frihedsrettigheder som ellers er sikret af grundloven.