Læselysten stiger

Udlån fra bibliotekerne i kommunen er nu større end før coronaen.

Læselysten stiger

Antallet af udlån fra Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne, der dækker bibliotekerne i Virum, Taarbæk og Stadsbiblioteket i Lyngby, er fra 2019-2022 er steget med 6,5 procent.

Stigningen skal blandt andet ses i lyset af, at man gennem en årrække har arbejdet målrettet og fokuseret på en litterær retning, mener kultur- og bibliotekschef Søren Mørk Petersen.

”Jeg er overbevist om, at når vi appellerer til flere udlån hos borgerne end tidligere, så er det fordi alle vores forskellige aktiviteter og services støtter op om det samme. Litteratur og læsning tænkes ind i alt, hvad vi gør, og på den måde når vi bredere ud”, siger han.

Udover at litteratur tænkes med i alt, arbejdes der ifølge kultur- og bibliotekschefen fokuseret på kontakten med borgeren. Og med at få kommende generation med på læsetrenden. Blandt de 50 læseklubber, der eksisterer på bibliotekerne, er antallet af læseklubber firedoblet for børn og unge de seneste par år.

Samtidig med at bibliotekerne har opprioriteret samarbejdet med skoler og daginstitutioner de seneste år, er der også udviklet mange nye tilbud til bibliotekets brugere lige fra børn i alle aldre til unge, voksne og ældre.

På bibliotekets hjemmeside lyngbybib.dk kan man læse om de mange forskellig tilbud.

Og også om det nye bibliotek, der i februar åbner i Lundtofte.

”Jeg er meget glad for, at vi kan se, at det er lykkedes bibliotekerne i Lyngby-Taarbæk at skabe en læsekultur i hele kommunen. Det er virkelig vigtigt i disse år at styrke den mentale sundhed og evnen til fordybelse, og her er læsningen utrolig vigtig,” siger kultur- og bibliotekschef Søren Mørk Petersen. Foto: Pernille Borenhoff