Kritisk lav vandstand i Mølleåen

Vandstanden i Mølleåen ved Frederiksdal er på en måned faldet med godt en meter. Fortsætter tørken, kan det blive nødvendigt at lukke for nogle af sluserne

 Vandstanden i Mølleøen og Furesøen er ved at være kritisk lav.
Vandstanden i Mølleøen og Furesøen er ved at være kritisk lav.

Det har næppe undgået nogens opmærksomhed, at det siden maj måned har været ualmindeligt varmt og tørt. Og det betyder, at vandstanden i blandt andet Furesøen, Mølleåen og dammene er sunket betragteligt. Den 12. juni blev vandstanden i Mølleåen ved Frederiksdal målt til 4,1 meter. En måned senere – den 13. juli – var den faldet til godt 2,8 meter.

Vandstanden er nu næsten på det niveau, hvor driftsbestemmelserne for Frederiksdal stemmeværk siger, at stemmeværket skal lukkes for at undgå udtørring af søer og damme. Hvis solskinsvejret fortsætter, vil slusen ved Frederiksdal sandsynligvis blive lukket inden for en uge, kunne man den 4. juli læse på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

Siden da er det kun gået en vej – og det er nedad, som man kan aflæse på grafen fra hydrometri.dk, der dagligt registrerer målinger af vandstanden landet over.

På kommunens hjemmeside kunne man ligeledes den 4. juli læse, at man ville vurdere situationen i løbet af den kommende uge. Fredag den 13. juli forlød det fra kommunen, at sluserne ikke er blevet lukket, og at man stadig ser tiden an, idet det har været noget mere overskyet de seneste par dage, ligesom der er faldet en lille bitte smule regn.

Samtidig kan man af grafen aflæse, at vandstanden de seneste par døgn ikke er faldet, og at kurven flader ud.

"Når vi har en lang periode med høj sol og meget lidt regn, kommer der mindre og mindre vandgennemstrømning i Mølleåen. Vandstanden i Furesøen har været faldende i en lang periode og hvis der ikke snart kommer rigeligt med regn vil slusen ved Frederiksdal blive lukket. Hvis Frederiksdalslusen lukkes, vil de øvrige sluser nedstrøms også blive lukket for at holde på det vand, der er i åen. Vi følger situationen tæt, og håber på, at vi kan opretholde en kontinuerlig vandgennemstrømning til glæde for flora, fauna, Bådfarten og kanosejlads," siger Sidsel Poulsen, Centerchef for Center for Plan og Miljø, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Den faldende vandstand betyder, at visse steder blive blotlagt slam, som i varmt vejr kan give lokale lugtgener. Der vil muligvis også kunne forekomme døde fisk.

Men indtil videre flyder vandet, og man kan man sejle igennem alle sluserne og nyde det gode sommervejr fra en kano eller kajak.