Kommunen vil involvere borgerne, når Firskovvej skal udvikles

Grundejerne og aktørerne i området ved Firskovvej og Nørgaardsvej har sat tydelige aftryk på den fremtidsvision for området, der præsenteres politisk midt i juni