Ingen fælles rygeregler i Lyngby-Taarbæk Kommune

Et snævert flertal i økonomiudvalget har besluttet, at ansatte i otte ud af kommunens ti centre fortsat skal have lov til at ryge i arbejdstiden.

Rygepolitik: Lyngby-Taarbæk i røg damp
Foto: Frank S. Pedersen

Men nogle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat kan tænde en cigaret i arbejdstiden, så er det slut med at tage en smøg i pausen for elever og ansatte på kommunens skoler, også selvom de bevæger sig væk fra skolens område.

Kun Socialdemokratiet og Nye borgerlige stemte imod forslaget om at indføre røgfri arbejdstid hos’Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP)’ . Socialdemokratiet ønskede at bevare de eksisterende regler, hvor det er tillad at ryge, hvis man er udenfor skolens eller børnehavens matrikel. Mens Nye borgerlige begrundede deres manglende tilslutning med, at politikerne ikke skal blande sig i, hvordan medarbejderne bruger deres frokostpause.

De blev i den forbindelse citeret for, “at hvis medarbejderne har lyst til at bruge deres pauser på at ryge, spise kage eller spille blokfløjte, så skal de have lov til det.”

Men et generelt forbud mod at ryge i arbejdstiden i Lyngby-Taarbæk Kommune kunne økonomiudvalget ikke blive enighed om.

En del af kommunens administration holder til på Toftebæksvej 12, hvor medarbejderne fortsat har mulighed for at gå udenfor og ryge. Vel at mærke, hvis de ikke er ansat på ældreområdet eller børneområdet. Foto: Frank S. Pedersen

Kompromiets kunst

I sidste ende var det fem (C (3), A, D) mod fire (B, F, Ø, V) i økonomiudvalget, der valgte at stemme for en bevarelse, af de eksisterende regler i de andre af kommunens centre. Hvilket betyder, at det ikke er tilladt at ryge på arbejdspladsen (indenfor matriklen), men at man gerne må ryge i arbejdstiden, blot det foregår at andet sted.

Lyngby-Taarbæks borgmester kan godt se, at det kan give nogle udfordringer.

“Men som man kan se af sagen, så var der nogen, der ønskede totalt rygeforbud, i arbejdstiden for alle medarbejdere, og nogen der ønskede at der ikke var røgfri arbejdstid nogens steder. Den konservative holdning er udtryk for et kompromis, hvor der er røgfri arbejdsplads for alle, men alene røgfri arbejdstid for medarbejdere på børne- og ældreområdet,” siger Sofia Osmani (C).

Noget rod

Fællestillidsmand Leif Luxhøj har fulgt sagen på tætteste hold. Han synes, at udfaldet er kedeligt uanset om man er for eller imod rygning i arbejdstiden.

”Det er meget uhensigtsmæssigt, at der er forskellige regler. Kommunens centre rækker ind over hinanden, og det kan være svært at forklare, hvorfor nogle må ryge, mens andre ikke må. Men vi tager selvfølgelig beslutningen til efterretning. Det er en sag, der har fyldt meget gennem årene, og vi var heller ikke enige på personalesiden,“ siger Leif Luxhøj.

Her har nogle medarbejdere nemlig den holdning, at det er grænseoverskridende i forhold til deres personlige frihed at indføre et rygestop i arbejdstiden. Tilbagemeldingen fra personalet i Center for Sundhed og Omsorg, der som det eneste center har haft røgfri arbejdsplads siden 2020, er, at reglerne overholdes af de fleste, men ikke af alle, og det gælder både medarbejdere og ledere.

I nogle af kommunens andre centre er skepsissen også stor.

” For eksempel vil nogle af vores 3F kolleger, der mest arbejder udendørs, nok synes, at et forbud er at skyde gråspurve med kanoner. Men jeg ved ikke, hvor mange det er, jeg synes ikke, at jeg selv har oplevet personale stå og ryge udenfor daginstitutionerne eller skolerne, men vi har da medarbejdere her på kontoret på Toftebæksvej 12, der går ud for at ryge,” har Leif Luxhøj-Pedersen, der selv er ikke-ryger tidligere udtalt til Det Grønne Område.

Historik

Lyngby-Taarbæk Kommune har sådan set været røgfri arbejdsplads siden 2007. Men det forhindrer ikke medarbejderne i at ryge i arbejdstiden, hvis bare de træder væk fra matriklen imens. Det lader sig ikke gøre lige så let, hvis man har røgfri arbejdstid.

Ud over de to omtalte kommende helt røgfrie kommunale centre for ældrepleje og børn og unge er der otte centre i kommunen. Centrene har hver sin rygepolitik og er fordelt på flere forskellige og samme matrikler, hvilket gør rygereglerne lidt uoverskuelige.

Det var derfor et ønske fra medarbejdersiden, at rygepolitikken blev ensrettet.

Men med økonomiudvalgets beslutning er det altså kun på to ud af ti af kommunens centre, at rygning nu bliver forbudt i arbejdstiden. I de resterende centre kan medarbejderen fortsat gå væk fra matriklen og tænde en cigaret.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal er de eneste kommuner i Nordsjælland, der ikke har indført røgfri arbejdstid.

”Der er da noget, der er blevet joket lidt med, at man i jobopslag fremadrettet kan slå på, at her i kommunen må man gerne ryge i arbejdstiden,” siger Leif Luxhøj.

FAKTA

Røgfri arbejdsplads

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1. april 2007 været røgfri arbejdsplads. Røgfri arbejdsplads betyder, at man ikke må ryge på arbejdspladsen. Forbuddet omfatter rygning på alle arbejdspladser, herunder i bygninger og køretøjer, og gælder alle ansatte.

Røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejdere og ledere ikke må ryge, dampe eller snuse i arbejdstiden – hverken på eller uden for matriklen.

73 ud af landets 98 kommuner har røgfri arbejdstid med og uden undtagelser.

Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner er de eneste i Nordsjælland, der ikke har røgfri arbejdstid.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse