Husejer undrer sig: Nye vandledninger kræver større værktøj

Lyngby-Taarbæk Forsyning pointerer, at det kun er forsyningen, der må bruge stophaner i vejen eller fortovene ud for private ejendomme

Forsyningen: Fingrene væk fra stophanerne

De blå dæksler på vejen eller fortovet uden for huset er forsyningens ejendom og må kun betjenes af forsyningen selv. Foto: Lyngby-Taarbæk Forsyning

GRAVEARBEJDE Siden juli sidste år har Lyngby-Taarbæk Forsyning renoveret vandledninger på en række veje i Furesøkvarteret. Efter renoveringen er stophanerne på vandrørene ind til de enkelte huse placeret under et fint blåt dæksel.

Da arbejdet var færdigt ville Mikael Schrøder på Furesø Parkvej gerne afprøve den nye ventil, men kunne konstatere, at den T-formede nøgle han tidligere havde brugt ikke længere tog fat.

“Den jeg fik sammen med huset, da vi købte det for snart 40 år siden passede ikke, den var for lille,” fortæller han, der siden har været ude og erhverve sig en 16 mm-nøgle i stedet for den gamle 14 mm-nøgle.

“Jeg kan ikke forstå, at forsyningen ikke informerer om sådan en ændring, der kan få betydning, hvis det bliver nødvendigt at lukke for vandet i en fart,” mener han. Derfor kontaktede han forsyningen og fik det svar, at skulle der lukkes for vandet, så skulle forsyningen gøre det.

“Det opfatter jeg som en ændring af praksis, det har altid været god latin, at man selv kunne lukke for vandet til huset. Men hvis praksis er ændret er det for dårligt, at man ikke informerer om det,” siger Mikael Schrøder.

Kun forsyningen

Avisen har været i kontakt med Lyngby-Taarbæk Forsyning, der fastholder deres svar i sagen, og henviser til, at det alt sammen kan læses på forsyningens hjemmeside.

“Det er meget vigtigt for os, at vi kan forsyne vores kunder med rent vand til enhver tid og derfor vil vi, af forsyningssikkerhedsmæssige årsager, sikre, at det kun er Lyngby-Taarbæk forsyning der kan åbne og lukke for vandet på ventiler på offentlig vej. Og det har altid været sådan, at det kun er forsyningen, der må bruge hanerne i vejen, når der skal lukkes for vandet akut,” siger kommunikationschef Ida Marie Mørch.

På hjemmesiden kan man læse, at det er direkte ulovligt for husejerne selv at bruge hanerne:

’Alle ventiler i vej- og fortovsareal ejes af Lyngby-Taarbæk Forsyning, og betjeningen skal også udføres af os.

Hvis du benytter en ventil eller en stophane uretmæssigt, og den går i stykker, bliver du pålagt omkostningerne til at udbedre skaderne.’

Mikael Schrøder kan så undskylde sig med, at forsyningens hjemmeside nok ikke fandtes, da han flyttede ind på vejen.

Vagtordning

Han behøver heller ikke at bekymre sig for, at forsyningen ikke kan rykke hurtigt nok ud i tilfælde af et uheld på ejendommen, hvor vandet fosser ind i huset. Forsyningen garanterer, at man er klar til at rykke ud.

“Lyngby-Taarbæk Forsyning har en vagtordning som sørger for, at vi hurtigt kan komme ud og lukke for vandet, hvis der skulle være sket et brud på ledningen,” siger Ida Marie Mørch, der gør opmærksom på, at det altid er husejernes ansvar, at stophanen i eget hus fungerer, så den enkelte husejer altid selv kan lukke for vandet. Hun henviser igen til hjemmesiden:

’Hvis der sker en skade inde på din grund – fx et brud på din installation – skal du anvende hovedhanen, som er placeret der, hvor jordledningen kommer ind i huset. Det er typisk ved vandmåleren.

Hvis du har behov for at lukke for vandet til hele din ejendom, så skal du kontakte os på telefon 72 28 33 60.’

Forsyningen kan i øvrigt meddele, at arbejdet i Furesø-kvarteret følger tidsplanen og skal være helt færdigt i februar. Skulle der ske forsinkelser vil beboerne få besked, lover kommunikationschefen.

Arbejdet i Furesøkvarteret omfatter:

Bispekrogen

Frederiksdalsvej 238 – 163

Furesøparkvej

Klavs Nebs Vej

L. F. Cortzens Vej

Furesøvej

Peder Godskes Vej

Solbakken

Virum Overdrevs vej 1 – 27

Virum Vandvej

Kilde: Lyngby-Taarbæk Forsyning

Hvis uheldet er ude

Er uheldet ude skal du altid ringe til os – uanset om uheldet er på dit eller Forsyningens ledning. Vi skal nemlig altid rykke ud for at lukke for ventilen (stophanen). Dermed lukker vi for vandtilførslen og stopper for yderligere vandudslip.

Ved brud på vandledningen på egen matrikel skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning, så vi kan lukke ventilen og stoppe yderligere vandudslip. Det er derefter din opgave at få repareret vandledningen på din grund. Når vandledningen er repareret, skal du igen kontakte os, hvorefter vi kommer og åbner for stophanen, så du igen får vand i hanen.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Forsyning

FAKTA

Arbejdet i Furesøkvarteret omfatter:

Bispekrogen

Frederiksdalsvej 238 – 163

Furesøparkvej

Klavs Nebs Vej

L. F. Cortzens Vej

Furesøvej

Peder Godskes Vej

Solbakken

Virum Overdrevs vej 1 – 27

Virum Vandvej

Kilde: Lyngby-Taarbæk Forsyning

FAKTA

Hvis uheldet er ude

Er uheldet ude skal du altid ringe til os – uanset om uheldet er på dit eller Forsyningens ledning. Vi skal nemlig altid rykke ud for at lukke for ventilen (stophanen). Dermed lukker vi for vandtilførslen og stopper for yderligere vandudslip.

Ved brud på vandledningen på egen matrikel skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning, så vi kan lukke ventilen og stoppe yderligere vandudslip. Det er derefter din opgave at få repareret vandledningen på din grund. Når vandledningen er repareret, skal du igen kontakte os, hvorefter vi kommer og åbner for stophanen, så du igen får vand i hanen.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Forsyning