Grønne tanker skal vokse i fællesskab

Gruppen ’Grønne Nabofællesskaber Virum og Lyngby’ vil gøre klimahandling til et fælles og socialt projekt, der bringer os lidt tættere på hinanden og på den grønne omstilling

Grønne tanker gror godt i fællesskab

Der er gang i den, når Grønne Nabofællesskaber mødes.

Foto: Signe Steffensen

For mange mennesker kan det være forstemmende at følge med i de globale klimaforandringer og med tilbageholdt åndedræt håbe på, at verdens politikere forstår alvoren og sætter reel handling bag. Men et våben mod regulær klimaangst kan være at handle sig ud af det eller vende sin bekymring med ligestillede.

For godt et år siden stiftede Hanne Hvidt ”Grønne Nabofællesskaber Virum og Lyngby”, der er en del af et landsdækkende fællesskab under organisationen "Omstilling nu". Et fællesskab, der i dag er repræsenteret i 91 af landets kommuner og tæller over 8000 medlemmer på landsplan.

Hanne Hvidt prøver ikke at bilde sig selv ind, at hun alene kan gøre den store forskel.

”Men det er langt bedre end ikke at gøre noget, og mange bække små kan som bekendt blive en stor brusende flod,” siger hun og smiler selv lidt af klicheen.

Men der er ingen tvivl om at følelsen af ikke at stå alene højner både motivation og moral.

Hun sidder ved et langbord i Villa Vi sammen med syv andre medlemmer af gruppen.

Deres baggrund og alder er vidt forskellig, men fælles for dem er, at de nægter at se passivt til og hver især har lyst til at gøre noget aktivt for den grønne omstilling.

For mange af medlemmerne betyder det også noget, at have nogen at dele deres engagement med. En af dem er Marie Lumholtz. Hun har brugt tre år på at omlægge sin have, så den i dag både er mere klimavenlig og bæredygtig.

Undervejs i forløbet har hun i perioder følt, at hun stod meget alene med sit projekt, og blandt de nærmeste naboer var der ingen at spejle sig i eller sparre med. For hende blev Grønne nabofællesskaber derfor en åbning til at møde ligesindede, og hun håber med tiden, at det vil udvikle sig til et fællesskab, hvor man kan lære af hinandens erfaringer.

”Det har været rart at komme i kontakt med andre, også så man rent fysisk kan hjælpe hinanden. På den måde synes jeg også det sociale er en vigtig del af fællesskabet. Der er ting man godt kan gøre selv, men som er sjovere at gøre sammen. Og så føles det godt aktivt at gøre noget. Det giver en følelse af håb,” siger Marie Lumholtz.

En anden gruppe, der er repræsenteret omkring bordet har samlet sig om træplantning eller såkaldt "Miyawaki" skove, der er hurtigt voksende mini skove. De har allerede kontakt til flere af kommunens skoler med henblik på konkrete projekter. For skovene kan ud over at være CO2 fangere også fungere som små åndehuller eller steder at lege. Der er også flere grundejerforeninger og boligselskaber, der har et ønske om at igangsætte klimavenlige initiativer, og som derfor er interesserede i et samarbejde med Grønne Nabofællesskabers ”Skovrødder”.

Samlingspunkt

Elizabet Rankich er indehaver af Villa Vi, der danner rammen om mødet. Hun har siden åbningen hilst lokale ideer og initiativer velkommen med ønsket om at lave et lokalt samlingspunkt og dyrke medborgerskab. Cafeen har allerede lagt hus til flere arrangementer, der udspringer af de Grønne nabofællesskaber blandt andet upcykling cafeer, hvor man kan give sit gamle tøj nyt liv og byttemarkeder for børnelegetøj. I cafeen er der også mulighed for at hente biodynamiske/økologiske grønne torsdagskasser fra Birkemosegård. Og hun drømmer også om selv at lave en lille bæredygtig inspirationshave i baggården.

Det er også i Villa Vi, at Grønne nabofællesskaber holder grøn fællesspisning. Næste gang er den 10. januar. Og man kan melde sig til via Facebookgruppen eller ved at stikke hovedet ind til Villa Vi.

Annika, Hanne, Lisa, Pernille, Marie, Elizabeth og Jan mødes som oftest i Villa Vi på Kongevejen.

”Virum og Lyngby grønne nabofællesskaber” har lige nu 200 medlemmer i deres facebookgruppe og alle er velkommen.